logo góra
Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika co roku organizuje akcję "Białej Niedzieli" poświęconą problemowi nowotworów skóry, w szczególności najbardziej niebezpiecznemu z nich - czerniakowi. Akcja ta, organizowana przy współpracy z lekarzami z Torunia i wspierana finansowo przez Zarząd Miasta Torunia oraz Uniwersytet ma na celu:
1. przeprowadzenie masowych bezpłatnych badań skóry pod kątem onkologicznie niepokojących zmian skórnych,
2. zwiększenie społecznej świadomości o zagrożeniu czerniakiem oraz o potrzebie systematycznego kontrolowania skóry i wczesnego reagowania na wystąpienie niepokojących objawów.

Pacjenci z podejrzanymi zmianami skórnymi wykrytymi przez lekarzy podczas wstępnego badania, mają możliwość przebadania tych zmian unikalną, metodą fluorescencyjną opracowaną w naszym Zespole. Jest to metoda bezpieczna, nieinwazyjna i sprawdzona podczas wieloletnich testów.

"Białą Niedzielę" planujemy zwykle na koniec września. Tego dnia, w godz. 9.00 - 14. 00 w pomieszczeniach Akademickiej Przychodni Lekarskiej UMK (ul. Gagarina 39, tuż obok Klubu Studenckiego "Od Nowa") pacjentów przyjmuje zespół lekarzy specjalistów, którzy dokonają wstępnej oceny i w razie potrzeby skierują pacjentów na badania fluorescencyjne w Pracowni naszego Zespołu. Fluorescencyjne przebadanie jednego podejrzanego miejsca na skórze zajmuje zwykle około 15 minut i z tego powodu nie jest możliwe przyjęcie w jeden dzień wszystkich skierowanych na to badanie. Każdy pacjent zostanie przyjęty w określonym terminie (dzień i godzina podane zostaną podczas wizyty w APL w dniu akcji). Jeśli badanie fluorescencyjne wskaże na konieczność dalszych konsultacji, pacjent zostanie skierowany do specjalisty-chirurga onkologa. Dzięki pomocy Zarządu Miasta i Uczelni wszystkie osoby są przebadane nieodpłatnie.

W dniu akcji lekarze badają około 500 osób, chociaż liczba chętnych jest większa każdego roku. W ostatnich latach chętnych do poddania się badaniom skóry było ponad tysiąc.Podczas Białej Niedzieli zawsze współpracujemy z zespołem lekarzy specjalistów (dermatologów, chirurgów, lub chirurgów onkologów). Od trzech lat zespół ten jest stały, składa się z wysokiej klasy specjalistów chirurgów onkologów z Torunia i okolic i Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  Dr n. med. Zbigniew Michniewicz
  Dr n. med. Jarosław Redziński
  Dr n. med. Edward Krajewski
  lek. med. Janusz Józefowicz
  lek. med. Jacek Hoffman

W poprzednich latach współpracowaliśmy również z:

  lek. med Ewą Malicką (dermatolog)
  lek. med. Magdaleną Cywińską-Koprowską (dermatolog)

które przeszły już na emeryturę.
Biała Niedziela 2014 - sprawozdanie merytoryczne