logo góra
Ponieważ istotą pomiaru jest określenie rozkładu natężenia własnej fluorescencji komórek i tkanek przed badaniem należy odpowiednio się przygotować:

    - zgolić włosy w obrębie badanego obszaru (jeśli występują) - włosy przesłaniają świecenie skóry i same mogą emitować światło fluorescencji
    - na dzień przed badaniem miejsca badane nie powinny być smarowane kremami i balsamami do ciała - kosmetyki zawierają substancje istotnie zaburzające pomiar, często emitują silną fluorescencję. Można normalnie umyć skórę, najlepiej zwykłym mydłem
    - prosimy o przyniesienie na badanie własnego ręcznika lub prześcieradła o wielkości wystarczającej do położenia się na nim. Zespół nie otrzymuje specjalnej dotacji na badania pacjentów i trudno nam zapewnić dla każdego jednorazowe prześcieradło.


Czas oczekiwania na badanie to około dwóch miesięcy. Prosimy o informowanie o niemożności przybycia na umówiony termin - dzięki temu będziemy mogli przyspieszyć termin badania kolejnych oczekujących.