logo góra


Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie (56) 611-43-41, (56) 611-47-76 lub osobiście: Gagarina 39 pok. 18
(nie prowadzimy rejestracji elektronicznej)Kierownik Zespołu: Prof. dr hab. Barbara Chwirot (Prof. zw.), tel. (56) 611-45-99 bchwirot@umk.pl

mgr Łukasz Czarnecki (sp. biolog), tel. (56) 611-43-41 l_czar@umk.pl

mgr Monika Żywicka (biolog), tel. (56) 611-47-25, 611-47-76 mzywicka@umk.pl
Konto dla pacjentów chcących wesprzeć Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wykrywania Nowotworów:
Bank Millenium S. A. Warszawa 20 11602202 0000 0000 6090 1894 (tytuł przelewu: "Pracownia Autofluorescencji")