logo góra
W Pracowni Fluorescencyjnej Diagnostyki Znamion prowadzone są od ponad dwudziestu lat badania pigmentowych zmian skórnych, których cechy kliniczne sugerują możliwość wystąpienia czerniaka skóry. Badania wykonywane są z zastosowaniem nieinwazyjnej metody opracowanej w Interdyscyplinarnym Zespole Optycznych Metod Wykrywania Nowotworów. Istotą metody jest oświetlenie badanej zmiany i skóry w jej otoczeniu światłem ultrafioletowym z zakresu promieniowania UVA i zarejestrowanie obrazu autofluorescencji (świecenia) tak oświetlonych komórek i tkanek w wybranym zakresie długości fali oraz obrazu zmian oświetlonych światłem białym.


Konstrukcja aparatu pozwala na dużą swobodę jego ułożenia i dotarcie do większości miejsc na ciele pacjenta. Czas naświetlania wynosi ok. 2 minut. Badanie wykonywane jest na leżąco, a pacjent podczas badania musi pozostać w bezruchu.

Widok ogólny
Świto białe
Fauszywe kolory


Kolory na obrazie autofluorescencji nie są prawdziwe, a odzwierciedlają natężenia badanej fluorescencji.

• Badanie pojedynczej zmiany skórnej trwa kilka minut i jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta. Całkowita dawka promieniowania UVA otrzymywana przez skórę jest wielokrotnie niższa od dawki światła słonecznego wywołującej zarumienienie najbardziej wrażliwej skóry (typ I – nigdy się nie opala i zawsze ulega poparzeniu na słońcu).
• Podobnie jak zdecydowana większość testów diagnostycznych, badanie fluorescencyjne nie rozstrzyga jednoznacznie, czy badana zmiana skórna jest czerniakiem.
• Badanie fluorescencyjne wykrywa czerniaki skóry z czułością ok. 82%. Oznacza to, że na 100 badanych przypadków czerniaka wynik badania pozwoli wykryć 82. Taka czułość metody porównywalna jest z czułością badań klinicznych wykonywanych z użyciem dermatoskopów przez bardzo doświadczonych ekspertów (bardzo nielicznych).
• Jednocześnie, badanie fluorescencyjne może wskazać na czerniaka w przypadku zmian łagodnych – takie wyniki, określane mianem wyników fałszywie dodatnich, występują również w przypadku wielu innych testów diagnostycznych. Każdy test stanowi wynik kompromisu między uzyskaniem możliwie wysokiej czułości i specyficzności. Z reguły, ceną za wysoką czułość jest niższa specyficzność i odwrotnie.
• Ostatecznym, przekazywanym pacjentowi, wynikiem badania fluorescencyjnego jest wartość tzw. parametru R. Przyjmujemy, wartość R większa lub równa 7 silnie wskazuje na możliwość występowania czerniaka, a wynik poniżej 7 wskazuje na zmianę łagodną. Ważne jest, żeby pamiętać, że nie są to wyniki rozstrzygające i ostateczną decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz specjalista.
• Przed przeprowadzeniem badania pacjenci proszeni są o podpisanie oświadczenia potwierdzającego, że znane są im podstawowe informacje dotyczące przeprowadzenia badania i znaczenia, jakie wynik badania ma dla ostatecznej diagnozy.
• Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje wynik w formie karty ukazującej lokalizację badanych zmian skórnych oraz wartości wyznaczonych dla nich parametrów R.


Niezależnie od tego jaki jest wynik badania, wszystkich pacjentów prosimy o zwrotną informację o tym czy lekarz zdecydował o usunięciu badanej zmiany, a jeśli tak, o informację o wyniku badania histopatologicznego wyciętej zmiany (najlepiej kopia opisu wyników badania), rónież drogą mailową .Te zwrotne informacje mają znaczenie dla ciągłej oceny parametrów diagnostycznych metody i jej optymalizacji.