logo góra
Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów UMK działa w oparciu o dynamicznie zmieniające się zespoły badawcze obejmujące pracowników różnych jednostek Uniwersytetu oraz instytucji zewnętrznych.

W badaniach uczestniczą również studenci i doktoranci realizujący swoje prace w ramach prowadzonych w Zespole programów badawczych.

W 2014 r. w pracy Zespołu uczestniczyli:

1. prof. dr hab. Barbara Chwirot, UMK, Toruń – kierownik
2. prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange - Centrum Onkologii, Gliwice,
3. prof. dr hab. Stanisław Chwirot - UMK, Toruń
4. dr Dariusz Dziczek - UMK, Toruń,
5. dr Janusz Józefowicz, Specjalistyczny Szpital Miejski, Toruń,
6. dr Edward Krajewski – Toruń,
7. dr Łukasz Kuźbicki - UMK, Toruń,
8. dr Zbigniew Michniewicz - Specjalistyczny Szpital Miejski, Toruń,
9. dr Joanna Nussbeutel - Specjalistyczny Szpital Miejski, Toruń,
10. dr Jarosław Redziński – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Toruń,
11. dr Agata Stanek-Widera - Centrum Onkologii, Gliwice,
12. dr Anita Strączyńska – Niemiec, Centrum Onkologii, Gliwice,
13. dr Jacek Hoffman – Regionalne Centrum Onkologii, Bydgoszcz
14. mgr Grzegorz Szatkowski – UMK, Toruń
15. mgr Justyna Urban – doktorantka, UMK, Toruń
16. mgr Monika Żywicka – UMK, Toruń
17. mgr Czarnecki Łukasz – UMK, Toruń